Strona główna | Poczta
 

Poczta elektroniczna

Każdy pracownik Politechniki Wrocławskiej otrzymuje swój unikatowy adres poczty elektronicznej, zbudowany według modelu: imię.nazwisko@pwr.wroc.pl .

 Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 15/2003 z 14 marca 2003 roku, w sprawie wprowadzenia w Politechnice Wrocławskiej jednolitego systemu poczty elektronicznej dla pracowników, poczta elektroniczna stanowi środek komunikowania się w sprawach służbowych analogiczny do tradycyjnych, papierowych środków komunikowania.

Wyjątki z załączników do Zarządzenia nr 15/2003:

  • Wykorzystywanie poczty elektronicznej jest prawem i obowiązkiem każdego pracownika Politechniki Wrocławskiej.
  • Każdy z użytkowników poczty elektronicznej zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie uznanych norm postępowania użytkowników sieci, tzw. netykiety.
  • Udostępnianie innym osobom konta pocztowego jest zabronione.
  • Uczelnia zastrzega sobie prawo monitorowania zasad użytkowania systemu poczty elektronicznej przez pracowników.

 

Dostęp do serwera poczty elektronicznej

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty